Sieťové problémy a riešenia

Určite sme už každý z nás zažil z času na čas nejaký ten menší, niekedy väčší problém s pripojením online. Ako si pomôcť? Opíšem pár častých a reálnych problémov a následne opíšem možné riešenie. Ak momentálne problémy s pripojením nemáte, tieto rady sa zídu, pretože človek proste nikdy nevie. Dnes ak má človek problém pripojiť sa na sieť, to ako keby prestal existovať. Musíme si teda vedieť dať rady. •         Ak používame notebook len…

Elektronické služby v podnikaní

Služby sú ekonomické aktivity, ktorých cieľom je uspokojovať ľudské potreby. Vo všeobecnosti možno hovoriť o nemateriálnych a materiálnych službách. Elektrické služby sú nutné podnikateľské subjekty od roku 2014 využívať povinne. Ide o komunikáciu podnikateľa a finančnými úradmi. Elektronickú komunikáciu a elektronické služby prostredníctvom elektronickej schránky podnikateľa upravuje legislatívne zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti organov verejnej moci v znení neskorších predpisov. Povinná elektronická komunikácia prostredníctvom elektronických schránok je nutná len pre podnikateľov právnické osoby (spoločnosť…