Nájdi tú správnu cestu

Chcete sa stať dobrým rečníkom? Neviete ako? Držte sa dobrých rád a pôjde to ľahko.

  1. Výber zaujímavej témy je veľmi podstatný

Dôležitú úlohu pri výbere témy zohráva najmä objektívny pohľad na to, čo je zaujímavé z hľadiska tých, ktorí počúvajú, ku ktorým hovoríš. Turistov často zaujímavú viac príbehy zo života ľudí aj skutočné zážitky. Hneď na začiatku to upúta pozornosť turistov a rozprávanie bude zaujímavé a pútavé.

mikrofon.jpg

  1. Je lepšie sa držať pravidla: Hovor len vtedy, ak máš čo povedať

Mnohí z vás určite poznajú ľudí, ktorí veľa rozprávajú a nevedia, kedy skončiť. Používajú gestá, nikoho nepustia k slovu, avšak rozprávajú o niečom, čo nemá hlavu ani pätu. Základom všetkého je obsah a pointa. Počúvať niekoho, kto rozpráva „z cesty“ a bez korektných informácií, je pre väčšinu ľudí nezaujímavé.

  1. Rozprávať o niečom, čo naozaj dobre poznáš

Dobrý sprievodca musí disponovať vedomosťami. Nesmie  poznať veci len povrchne, tak ľahko môže zísť z cesty a dopustiť sa omylov a nepresnosti. To svedčí o profesionalite. Nikdy neviete, či medzi klientami sa nenachádza či už nejaký nadšenec alebo historik.

  1. Tvorba správnych viet

Je veľmi dobré striedať krátke a dlhé vety. Hlavným dôvodom je, aby výklad nepôsobil len monotónne. Najdokonalejší rečnícky prejav by mal byť čo najjednoduchší a najzrozumiteľnejší. Aby prejav pôsobil kultivovane, sprievodca musí dodržiavať spisovnú normu slovenského jazyka, teda musí rozprávať spisovne. Žiadny slang/dialekt.
Ak sa sprievodca rozhodne riskovať a klientovi niečo vyvrátiť, mal by aj správne postupovať. Je lepšie naoko prejaviť súhlas a až potom vysloviť známe ALE. Rovnako je podstatné zdôrazniť dôležité myšlienky a dodržiavať vhodné tempo a intonáciu. Častokrát to závisí od povahy človeka. Melancholici a flegmatici hovoria pomalšie, živé a veselé povahy hovoria rýchlo. Hovor tak, aby bol poslucháč schopný výklad sledovať.

dobrodružství.jpg

  1. Pozor na gestikuláciu

Je pravdou, že gestikulácia zvyšuje pozornosť poslucháčov. Avšak je potrebné nájsť zlatú strednú cestu. Na jednej strane by sprievodca mal používať gestikuláciu, inak by pozornosť poslucháčov upadla. Na druhej strane by gestá nemali poslucháča zaujať viac ako výklad.

  1. Sústredenie sa na mimiku

Mimika zohráva veľmi dôležitú úlohu pri komunikácii. Dá sa povedať, že je oveľa intímnejšia než gestikulácia. Ľudia majú radi, ak im pohybmi čela, oči, pier, líc a brady dáš najavo, čo prežívaš a aký máš názor. Dôležitý je srdečný úsmev. Je dôležité prejaviť svoje sympatie. Mimikou sa vyjadruje aj to, čo cítime.

  1. Dobrou voľbou sú názorné pomôcky

Hovorenému prejavu často pomôže obrázok alebo výjav. Často dokážu povedať omnoho viac.

  1. Hovor spamäti

Je to oveľa lepší spôsob, než čítať pripravený prejav. Ale ak máš pri prejave papier s poznámkami, nie je to žiaden problém.