Viete, aké podmienky musí spĺňať daňový poradca Bratislava?

Daňový poradca je osoba, ktorá pred podaním daňového priznania je najviac vyhľadávanejšia. Poradenstvo daňového poradcu využívajú nielen podnikatelia, ale aj fyzické osoby využívajú. Daňový poradca Bratislava je v podstate osoba, ktorá je expert a profesionál v oblasti daní a samozrejme je to aj finančník. Ak si myslíte, že podnikatelia nepotrebujú využiť služby účtovníka, tak sa veľmi mýlite. Je potrebné si uvedomiť, že nie každý účtovník je aj daňovým poradcom. Daňový poradca Bratislava má oprávnenie na poskytovanie poradenstva a taktiež je členom komory daňových poradcov. Ak spĺňa všetky podmienky, ktoré sa kladú na daňového poradcu, až vtedy môže poskytovať poradenstvo a tak to bude v súlade so zákonom.

kalkulačka

Daňovým poradcom nemôže byť každý!

Ako sme už uviedli, nie každý účtovník je aj daňovým poradcom. Ak chcete vykonávať daňové poradenstvo, tak musíte spĺňať určité požiadavky, ktoré sa na vás ako na budúceho daňového poradcu kladú. V prvom rade rozdiel medzi účtovníkom a daňovým poradcom je v tom, že účtovníkom sa môžete stať a vykonávať činnosť, keď máte schválenú živnosť, ktorá vám dá povolenie na vedenie účtovníctva. Daňový poradca Bratislava musí byť nielen spôsobilý na právne úkony, ale samozrejme aj bezúhonný. Podmienkou je aj, aby daňový poradca Bratislava mal absolvovanú vysokú školu v odbore a mal aj minimálne päťročnú prax v oblasti ekonómie alebo dokonca aj práva. Trojročná prax ako asistent daňového poradcu sa tiež počíta. Navyše každý daňový poradca Bratislava musel absolvovať aj odbornú skúšku.

analytika

Keďže daňový poradca musí splniť niekoľko požiadaviek, je jasné, že nie každý absolvent vysokej školy sa môže stať aj daňovým poradcom. A ak sa aj viacero absolventov rozhodne pre kariéru poradcu, len tí najlepší prejdú náročnými skúškami. Tak je veľká pravdepodobnosť, že daňový poradca Bratislava je naozaj kvalifikovaná osoba. Daňový poradca Bratislava je osoba, ktorá by mala byť zodpovedná, spoľahlivá. Pri výbere daňového poradcu si dajte pozor, aby ste si vybrali správne. Je veľmi pravdepodobné, že všetci poradcovia budú kvalifikovaní, no spomedzi nich je potrebné si vybrať človeka, s ktorým si budete rozumieť. Je to človek, ktorý by vám mal pomôcť poradiť vo všetkých problémoch a otázkach v otázke daní, a preto je vhodné, aby ste poradcovi dôverovali. Ak hľadáte naozaj spoľahlivého daňového poradcu Bratislava, navštívte webovú stránku https://www.easystart.sk/.