Aj úpravne vody treba udržiavať v požadovanom stave

Pitná voda je najdrahšou surovinou, bez ktorej by sme neprežili, preto sa o jej čistotu musíme pričiniť aj my, ľudia, dbať o to, aby sa neznečisťovala a ak už k tomu dôjde, čo najrýchlejšie sa postarať o nápravu. Na vyčistenie vody a jej dezinfekciu sa používajú moderné prostriedky, ktoré ju upravia tak, aby bola vhodná na pitie. Voda sa delí na tvrdú a mäkkú, jej úpravu však dokážeme zabezpečiť v úpravniach vody, kde dochádza k zmäkčeniu tvrdej vody pomocou zmäkčovačov a pôsobením tabletovanej soli v nich. Vysoká kvalita tejto soli je zárukou, že úpravne vôd sa zregenerujú, tabletovana sol vyrába sa na Slovensku, konkrétne v Prešove a používa sa len tá najkvalitnejšia varená soľ, ktorá je spoľahlivou a účinnou zbraňou v boji s tvrdou vodou. Každý zmäkčovač či úpravňa vody sa vďaka soli dokáže rýchlo zregenerovať.

Pohár vody je dar pre zdravie

Tabletovaná soľ je ľahko skladovateľná a jednoducho použiteľná, tablety len nasypeme do úpravne či zmäkčovača vody, tam ich necháme rozpustiť, čím sa zaručí kvalitná a dôkladná regenerácia každého prístroja, určeného na úpravu vody. Soľ sa vyrába na Slovensku, čím dochádza k podpore miestneho hospodárstva, je kvalitná a spĺňa najvyššie požadované normy. Určená je pre kombinované alebo katexové úpravne vôd, ale aj tam, kde je potrebné vodu upraviť ešte pred použitím či ohrevom, napríklad v bazénoch, nemocniciach, kotolniach alebo domácnostiach a podobne.

Čistú vodu potrebujú aj kvety

Používanie tabliet soli nemá žiadny zápach ani farbu, je to nasýtený roztok, ktorý však nezanáša filtračné zariadenia ani filtre, neobsahuje žiadne organizmy živočíšneho pôvodu ani geneticky modifikované organizmy, takže jej použitie je úplne bezpečné. Pri akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa čistoty vody treba ihneď kontaktovať špeciálne firmy a odborníkov, ktorí vedia, čo treba robiť, poradia spôsob úpravy vody a zabezpečia, aby boli použité iba zdraviu vyhovujúce látky a prostriedky.