Duchovné aspekty

Tantrické masáže sú vo svojej podstate duchovnou, filozofickou a náboženskou praxou, zatiaľ, čo tantrizmus je teóriou a učením starovekej Indie. Tantrizmus je veľmi starým učením, ktorý sa s obľubou praktizuje aj v dnešnej dobe. Prostredníctvom tantrických učení si tantrizmus získava čoraz viac prívržencov a nasledovníkov po celom svete. Najväčšej popularite sa teší v blízkosti svojho pôvodného vzniku a i v známych ázijských štátoch a mestách. Pri slove tantra sa človeku automaticky vybavia luxusné priestory tantrických salónoch, sviečky, pomalá a ukľudňujúca tantrická hudba, vonné tyčinky a nádych siahodlhej histórie a úctivé ticho.

žena

Tantrizmus je druhom náboženstva, ktorý sa intenzívne zaoberá duchovným bytím. Dokonca by sa dalo povedať, že do takej miery skúma vnútro človeka, jeho vzťah k vlastnému telu, mysli, vesmíru a okolitému svetu, až zabúda na fyzické telo a hmotné statky a záležitosti, problémy, strasti a radosti pozemského života. Tantrizmus akoby fungoval v inej sfére, ktorá ide po mimo tej fyzickej. Je špecifický hlbokými meditačnými cvičeniami a zamysleniami sa nad životom a rozoberaním všetkých aspektov ľudskej existencie. Spiritualita a duchovný svet je u tohto filozofického učenia prioritou, niečím, v čom sa toto náboženstvo orientuje a neustále pohybuje.

žena

Nabáda ľudí, aby sa začali starať o svoj vnútorný svet a aktuálny duchovný stav, aby si dali do poriadku svoje energetické polia, konali dobro, nastolili rovnováhu a zjednotili svoje bytie s vesmírom, ktorý nás ovplyvňuje každodenne viac, ako by sme si to možno boli schopní a ochotní priznať. Integrácia duchovnej sféry a objavovanie tej duchovnej, ktorá nás neustále obklopuje a vplýva na nás. Duchovný svet sa s nami často spája, no my nevieme tieto signály čítať. Tantrizmus učí načúvať im rovnako ako svojmu telu.