Peniaze rovná sa zodpovednosť

Nedávno som čítal zaujímavý postreh. V skratke by som ho vyjadril asi tak, že chudobní ľudia majú problém s tým, ako prísť k peniazom a ako si ich uchovať, pričom bohatí ľudia majú dilemu z toho, akou cestou svoje peniaze minúť.
Načrtol som to len v skratke, no aj chudobní, ale áno, aj bohatí majú problém, pokiaľ sa pozeráme na financie. Akurát že ich problémy sú rozdielne a majú idú podobu. Neveríte? Prečítajte si následovné

luxusní vila

Naozaj niekoho trápi, že vlastní viac financií?
Fakt, že má peniaze a je zabezpečený, to ho asi netrápi, ale v takomto prípade vzniká veľká zodpovednosť, ako s peniazmi naložiť. Niektorí bohatši ľudia sa musia skoro denne zaoberať financiami a trávia pri tom veľa času. Majú možnosť realizovať viac vecí, no na ich financovanie treba následne pravidelne dozerať. Navyše ako vieme, je tu pravdepodobnosť, že títo ľudia sa stávajú viditeľnejším cieľom pre tých, ktorí chcú na nich niečo zarobiť. Musia si teda dávať pozor i na to, aby ich niekto zbytočne nevyužíval a nečerpal z ich konta zbytočne viac peňazí, ako je treba. Aj títo občania majú blízkych a rodinu a z princípu chcú zachovať svoje peniaze v prvom rade pre nich a pre seba, nechcú ich zbytočne míňať na klamstvá a finančné podvody, ktoré dnes nie sú ničím neobvyklým. Takže áno, takíto ľudia musia byť vo svojom záujme finančne a ekonomicky gramotnejší než tí, ktorí majú menej.

Taký zárobkovo obyčajný človek zaplatí bežné veci, ku ktorým má povinnosť. Na ostatné ciele a veci mu stačí odpovedať, že na ich zrealizovanie a kúpu už nemá peniaze. No v podstate má i pravdu a tým pádom si nevytvára ďalšiu finančnú zodpovednosť.

úspory

Teraz však trošku odbočím a rozoberieme extrémnejší prípad, takého Billa Gatesa. Pokiaľ to neviete, je zodpovedný za operačný systém Windows a množstvo dnes využívaného softvéru po celom svete a teda stal sa najbohatším človekom na svete. Už vo svojich asi tak dvadsiatichpiatich rokoch by mohol začať žiť pohodlný život bez väčšej námahy. Lenže on vo firme Microsoft pracoval celý život a pritom bol jej vlastníkom. Bol vlastníkom, no zároveň najsnaživejším pracovníkom, ktorý odmietol so svojou námahou prestať a pracoval v takých istých podmienkach, ako jeho zamestnanci. Určite bol pre mnohých zamestnancov i veľkým príkladom a prínosom. V poslednej dobe však našiel ešte ušľachtilejší cieľ.

mince

Prevzal na seba úlohu misionára. Chodí po svete, snaží sa zaoberať svetovými problémami akými sú chudoba, hlad a choroby a vyhľadáva množstvo nadácií, ktorým prispieva nemalými čiastkami. Pocítil v sebe tú zodpovednosť a jeho finančná situácia ale i intelekt mu dovoľujú, aby sa skutočne pokúsil zapríčiniť o lepší svet. Nielen o ten svoj.