Aký je rozdiel medzi recykláciou a upcykláciou odpadu?

Všetci vieme, čo je recyklácia: je to proces, ktorý sa zameriava na opätovné využitie nejakého materiálu alebo predmetu každodennej potreby. Vracia ho v podstate naspäť do cyklu každodenného použitia namiesto vyhodenia do smetí. V slovníku nájdete podobné definície:

skládka

  • Spracovať použitý materiál na opätovné využitie: recyklovať papier na záchranu stromov
  • Zmeniť alebo prispôsobiť na nové použitie bez zmeny základnej formy alebo pôvodu: stará továreň prerobená na divadlo
  • Použiť znovu v pôvodnej forme alebo s minimálnou zmenou
  • Spôsobiť, aby bol možný opätovný cyklus


Napríklad, pri recyklácii plastových fliaš sa plast nemôže spojiť s inými vstrebateľnými látkami pre vysoké riziko preniknutia do plastu. Preto sa z neho vyrábajú koberce a podobne, jednoducho veci, ktoré sa aj tak nakoniec stanú odpadom. Recyklácia je v podstate predĺženie životnosti a zníženie nákladov na životný cyklus materiálov.

Upcykláciasa dá definovať ako opätovné použitie materiálu bez znehodnotenia jeho kvality a zloženia. Tento proces je dvojnásobne dôležitý. V prvom rade, redukuje množstvo odpadu, ktorý vytvárame. V druhom rade, znižuje potrebu vytvárania nových materiálov pre tvorbu novej generácie produktov. V prípade plastov to predstavuje menej ropných vrtov, v prípade kovov je to menej ťažby a pre papier to predstavuje menej padnutých stromov. Celkovo sa znižujú požiadavky na energiu.

odpady

Upcyklovať sa dajú napríklad plechovky. Keďže sú vyrobené z hliníka, dajú sa roztaviť a následne sa môžu vyrobiť nové. Takto sa to môže opakovať dookola. Upcyklácia predstavuje cyklický, vyrovnaný proces, na ktorý by sa mali zamerať všetky fabriky a spoločnosti. Keby sa od začiatku tieto spoločnosti zameriavali na proces upcyklácie, veľa vecí by nemuselo skončiť na smetisku a hromady odpadu by sa nemuseli tvoriť.