Detské jasle – poskytovateľ starostlivosti o deti do troch rokov

Existuje množstvo dôvodov, pre ktoré sa mnohí rodičia musia rozhodnúť umiestniť svoje dieťa do detských jaslí ešte pred tým, ako dovŕšia 3 roky. Najčastejšiu príčinou je nedostatok financií v domácnosti, prerušenie rodičovskej dovolenky a nástup do práce. V súčasnosti majú rodičia na výber, či dajú svoje dieťa štátnych jaslí, alebo do súkromných jaslí, ktoré sú pod vedením súkromnej osoby či nejakej organizácie.
 zábava v jeslích
Jasličkový „boom“
V poslednej dobe sa akoby s týmito zariadeniami „vrece roztrhlo“, pretože vzniklo veľké množstvo súkromných jaslí a podobných zariadení, ktoré sú často zamerané na rôzne aktivity či rozvíjanie detí v učení sa cudzích jazykov. Rodičia si teda najmä vo väčších mestách mohli vyberať tie, ktoré sa im najviac pozdávali a zverili tak svoje ratolesti do spoľahlivých rúk s tým, že je o ne dobre postarané a že sa aj veľa nového naučia.
 
Nový zákon – nové zmeny
Je pravda, že súkromné jasle a podobné zariadenia neboli doposiaľ kontrolované štátom do takej miery, ako tomu bude po presadení nového „jasličkového zákona“, podľa ktorého budú musieť byť striktne dodržané podmienky, ktoré sa týkajú hygieny, priestorov, kvalifikácie personálu, zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb či počtu detí, ktoré pripadnú na jedného učiteľa.
školka a dítě
Je logické, že niektoré požiadavky na kvalifikáciu či dodržiavanie hygienických a priestorových podmienok sú samozrejmé. Súkromní prevádzkovatelia jaslí sa ale ohradzujú voči ďalších papierovačkám, ktorých majú už aj tak neúrekom, rovnako ako aj voči personálnemu obsadeniu, pričom budú musieť prijať nové sily, pokiaľ chcú dodržať stanovený limit 4 deti na jedného učiteľa.

To následne vedie k zvyšovaniu nákladov a pokiaľ sa budú chcieť súkromné jasle udržať, tak i k zvýšeniu poplatku za jasle. Je ale otázne, či budú rodičia ochotní platiť viac… Preto sa naskytá otázka, či budú aj po týchto zmenách prevádzkovatelia súkromných jaslí schopní a ochotní pokračovať vo svojej práci tak, aby to vyhovovalo všetkým stranám.