Je lepšie kúpiť firmu, než založiť novú?

Prezraďme si tajomstvo, ktoré ale vo svojej podstate už tajomstvom nie je, pretože ide o postup, ktorý nasleduje stále viac ľudí, podnikateľov, ktorých sa daná tematika dotýka. Tou tematikou je fakt, že ak podnikatelia vidia pred sebou príležitosť a k tejto potrebujú firmu, tak miesto zdĺhavého byrokratického postupu pri jej zakladaní, volia radšej inú cestu. Firmu si kúpia.

Predaj sro je ponuka a možnosť, čo je pre nich atraktívnejšia, minimálne čo sa týka rýchlosti a času, za aký sa môžu stať právoplatným vlastníkom obchodnej spoločnosti a s touto sa následne môžu pustiť do svojho plánovaného biznis plánu.

Podnikateľ číta noviny

V takomto prípade sa stretnú s ponukou ready made spoločností. A ide o predzaložené podnikateľské subjekty prispôsobené na rýchly a bezproblémový prevod obchodného podielu. Sú teda pripravené na predaj a pre kupujúceho sú atraktívne práve tým, ako relatívne ľahko a rýchlo sa dajú získať. A nielen to. Za krátky čas sa dá s nimi pustiť priamo do podnikania, ušetríte si mesiace vybavovania úradných záležitostí.

Je to spôsobené tým, že tieto- spravidla spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)- sú pripravené pre svojich záujemcov, resp. pre potenciálnych kupujúcich. Čo znamená, že:

  • Sú zapísané v OR SR, majú pridelených niekoľko živností, sú zaregistrované pre DPH, majú splatené základné imanie a dostupné sú k nim všetky potrebné zakladateľské dokumenty.

Podľa všeobecnej charakteristiky by ready made mali byť obchodné spoločnosti určené na predaj, ktoré sa založili len nedávno a nemajú za sebou podnikateľskú históriu.

Podnikateľ, laptop

Pokiaľ si ale všeobecný pojem ready made s.r.o. zadáte do vyhľadávača, pravdepodobne sa stretnete so sprostredkovateľmi, ktorí sa zaoberajú predajom firiem celkovo. Tými novozaloženými, ale potom aj tými, ktoré za sebou majú reálnu podnikateľskú históriu. Pri tých s históriou hrozí vyššie riziko nevybavených pohľadávok a záväzkov z ich aktívnej minulosti.

  • Musíte mať garanciu, že takáto firma na predaj má všetky možné pohľadávky a záväzky vymazané a je čistá.