Keď nemáme komu zveriť svoje ratolesti

V živote rodičov sa často vyskytujú situácie a rôzne príležitosti, ktoré ich postavia pred problém, komu zveriť svoje deti v čase, keď sa o ne nemôžu postarať oni sami.

Či už potrebujú byť v práci alebo niekde inde, je pravda, že nie každý má to šťastie, že má nablízku k dispozícii starých rodičov alebo iného príbuzného, ktorý sa o deti v čase ich neprítomnosti postará. V takomto prípade sú rodičia nútení hľadať ďalšie možnosti. V súčasnosti existuje našťastie viacero inštitúcií a ďalších možností, ktoré je možné využiť.
 obětí s mamkou
Stačí si vybrať to, čo vám najviac vyhovuje
Stráženie a opatrovanie detí je v súčasnosti veľmi vyhľadávanou službou. Nie každý ju môže vykonávať a nie pre každého je táto práca vhodná. Ľudia, ktorí ju vykonávajú by mali mať v sebe veľkú dávku zodpovednosti, empatie, mali by mať kladný vzťah k deťom, mali by s nimi vedieť komunikovať a postarať sa o ne v každej situácii.

Niektoré opatrovateľské inštitúcie si dokonca vyžadujú i špeciálne pedagogické a didaktické vzdelanie. Existuje ale viacero možností, z ktorých si môžu rodičia vybrať a zvoliť tú správnu možnosť pre svoje deti.
·         detské centrá – špeciálne centrá pre deti s možnosťou rôznych voľnočasových aktivít či zamerané na deti s rôznymi poruchami správania, reči či ďalším zdravotným znevýhodnením
·         detské jasle – špeciálne zariadenia určené pre deti mladšie ako 3 roky
·         jazykové škôlky – zariadenia, ktoré sú zamerané na rozvíjanie jazykových zručností
·         umelecky zamerané škôlky a centrá – centrá zamerané na rozvíjanie umeleckých daností detí, či už ide o spev, tanec, dramatické či výtvarné danosti
·         súkromná osobná opatrovateľská služba – možnosť využiť opatrovateľské služby priamo v pohodlí vášho domova, pričom deti zostanú v známom rodinnom prostredí
dětská vychovatelka
Existuje viacero možností, ktoré si môžete vybrať a je len na voľbe rodiča, ktorú z množstva možností si vyberie. V prvom rade je potrebné myslieť na to, čo je najvhodnejšie pre deti. Či sú radi  v kolektíve a spoločnosti ďalších detí, alebo sa lepšie a istejšie cítia doma v známom prostredí.