Meníte dodávateľa? Dajte si pozor na zmluvu, fixáciu aj čierny odber


Slovenská republika má liberalizovaný trh s elektrinou a plynom. Každá domácnosť alebo firma sa tak môže slobodne rozhodnúť, od akého dodávateľa bude energiu odoberať.
Hoci majú spotrebitelia právo zmeniť dodávateľa elektriny alebo plynu zadarmo a kedykoľvek im to zmluvné podmienky dovolia, nie vždy ide prechod k novému dodávateľovi hladko. Môže za to predovšetkým zmluvná fixácia cien, zlacňovanie energií, ale aj ľahostajnosť odberateľov alebo komplikácie pri výpovedi pôvodných zmlúv.

radiator

Pozor na chyby v novej zmluve
Samotný proces zmeny dodávateľa, teda prepísanie odberného miesta z jedného dodávateľa na druhého, by mal trvať približne jeden mesiac. Rad spotrebiteľov si však v okamihu, keď podpisuje dokumentáciu nutnú k zmene dodávateľa neuvedomuje prípadné prekážky. Trebárs to, že ich súčasná zmluva o dodávkach energií buď nejde vypovedať vôbec, alebo len so zaplatením vysokej zmluvnej pokuty, keďže bola dohodnutá na určité obdobie, ktoré ešte neskončilo.
Niekedy môžu zmeny dodávateľa pozastaviť aj také drobnosti, ako je zle uvedené popisné číslo v novej zmluve. Existujúci dodávateľ chybu berie ako zámienku, aby odberateľa „nemusel pustiť“ a prevod sa tak značne komplikuje. Niekedy hladkému priebehu zmeny dodávateľa bránia aj ďalšie drobné chyby ako napríklad chybná diakritika v mene.

zásuvka

Čítajte podmienky, s ktorými sa spája zľava
Niektorí dodávatelia, keď sa k nim dostanú informácie o tom, že od nich chce spotrebiteľ odísť, zasielajú takzvané retenčné ponuky. Snažia sa teda ponuku nového dodávateľa cenovo prebiť a zákazníka si udržať. Ponúkaná lepšia cena sa však môže spájať so zmluvou na dobu určitú, preto by ste si mali dobre prejsť obchodné a zmluvné podmienky. Mali by ste tiež zvážiť, či sa existujúcemu dodávateľovi chcete uviazať k zmluve na dobu určitú. Všeobecne odporúčame, aby si spotrebitelia nedohodli zmluvu na dobu určitú v dĺžke viac ako jeden rok.
Dlhodobá fixácia ceny elektriny alebo zemného plynu totiž nemusí byť výhodná. Ukazuje to neustály pohyb cien energií na energetických burzách, ktoré predovšetkým v niekoľkých predchádzajúcich rokoch vykazovali skôr klesajúcu tendenciu.

A potom je tu ešte jedno riziko spojené so zmluvami na dobu určitú. Často nie je možné zo zmluvných alebo obchodných podmienok vyčítať, kedy zmluva končí. Spotrebitelia pritom majú podľa energetického zákona právo pri zmene dodávateľa na pravdivé a úplné informácie o svojej zmluve.

inovace

Riziko čierneho odberu
Nepríjemnou, aj keď skôr výnimočnou ťažkosťou môže byť situácia, kedy nedôjde k zmene dodávateľa a zároveň skončí aj zmluva s pôvodným dodávateľom. Ak spotrebiteľ odoberá energiu bez zmluvy, jedná sa o tzv. čierny odber. Spotrebiteľ potom môže v dôsledku čierneho odberu zaplatiť mnohonásobne viac ako za skutočne odobranú energiu. Keď sa spotrebiteľ v rámci zmeny dodávateľa ocitne v čiernom odbere, je nutné vždy zistiť, kto z dodávateľov prípadne pri zmene dodávateľa pochybil.