Počet študentov vysokých škôl v našej zemi klesá

Možno ste si to už uvedomili a možno ešte nie ale faktom ostáva, že počet študentov vysokých škôl v našej krajine klesá. Poďme sa teda na to pozrieť, prečo to tak je a ako sa situácia na Slovensku vyvíja. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že počet študentov vysokých škôl celkovo narástol. Štúdiu sa venujú aj tí, ktorý majú horšie výsledky na strednej škole, čo vo výsledku znižuje celkovú kvalitu vysokého školstva. Tomu sa ale venovať nechceme.

knihy

Táto situácia zvyšovania počtu študentov a teda znižovania kvality Slovenských škôl vedie už práve k uvedenému problému. Nadaný študenti si uvedomujú, že štúdiom v inej krajine získajú oveľa viac príležitostí a možností. Taktiež kvalita je neporovnateľná zo školami na Slovensku. To je hlavným dôvodom prečo počet študentov vysokých škôl v našej zemi klesá.

Najčastejšie sa študenti vydávajú študovať do blízkej susednej krajiny akou je Česká republika. Je to z dôvodu, že jazyk je podobný nášmu a kvalita je vyššia. Navyše vzdialenosť nie je príliš veľká, čo umožňuje častejšie návraty domov. Pre niektorých študentov je toto dosť podstatným kritériom výberu školy. Čo sa týka Českej republiky študenti najčastejšie navštevujú školy v Brne, Prahe či Olomouci.
V Brne vedie samozrejme Masarykova univerzita, ktorá ponúka veľmi široké množstvo študijných odborov. V Prahe a Olomouci prevažuje štúdium medicíny.

Najvyšší počet študentov odchádza do Českej republiky práve kvôli štúdiu medicíny. Je to z dôvodu, že tieto univerzity sú celosvetovo uznávané. Príkladom je najmä Karlova univerzita v Prahe, ktorá ponúka veľmi dobré vzdelanie a kvalitou je na prvom mieste.

knihovna

Študenti samozrejme odchádzajú aj do iných krajín ako Veľká Británia, Amerika, Poľsko, Ukrajina a mnoho ďalších. Možností je veľmi veľa. Vďaka bezproblémovému cestovaniu, tak majú možnosť študovať aj v inej krajine. Tieto krajiny navyše ponúkajú aj rôzne štipendiá pri zahraničných študentov a snažia sa ich podporovať.