Poslanci Európskeho parlamentu hlasovali o zákaze zabijackých robotov

O chvíľku sú tu voľby do Európskeho parlamentu. Budeme rozhodovať o tých, ktorí majú byť našim hlasom na tejto pôde a ktorí budú prijímať rozhodnutia, s ktorými sa vieme hodnotovo stotožniť.
Vidíme platy, cesty,“ pozlátko“ práce, nevidíme ale vždy zložitosť rozhodovacieho mechanizmu. Postaviť sa k jednotlivým témam fundovane chce nielen správnu politickú príslušnosť. Oveľa dôležitejšia je ich odbornosť, aby sme si vybrali nie pekných ale vysoko odborných ľudí.

dron

Európsky parlament schváli napríklad aj zákon o zákaze zabijackých robotov. Na prvý pohľad super rozhodnutie. Pohľad druhý je ale menej nadšený. Zabudli presne vyšpecifikovať presnú technickú formuláciu pojmu. Aký to je ? Nebude tu zapadať aj ten, ktorý je schopný zájsť do zamoreného priestoru a zlikvidovať napríklad nálož ?
Zdanlivo jednoduchá vec- chýbala ale evidentne dostatočná technická fundovanosť politikov a zadefinovanie zložitého pojmu.
Asi sa, ako to už býva zvykom, touto témou budú nútení zaoberať ešte aspoň raz. Všetci majú svojho asistenta. Ten ale asi tiež nemusí byť odborne zdatný, iba politicky, alebo rodinne naviazaný.

A tak pozorne voľme, ale hlavne choďme voliť. Účasť dvadsať percent by bola nielen hanbou, ale aj našim vlastným zlyhaním a nepochopením dôležitosti odovzdania hlasu správnemu odborníkovi.
Inak budeme iba frflať nad ich rozhodnutiami, ktoré postrádajú logiku a potrebnú prepojenosť s našimi potrebami a záujmami.
Demokracia je práve aj o slobode v možnosti vyjadrenia nášho hlasu. Nie je vecou formálnou a nezahoďme toto právo do koša.

výraz

Množstvo rozhodnutí v Európskom parlamente bolo správnych- som presvedčená, že väčšina. Nech je ich teda ešte viac, ešte väčšie percento správnych rozhodnutí pre nás všetkých. Šťastnú ruku teda pri výbere kandidátov !
Nech je tá naša reprezentácia najodbornejšia a veru aj najlepšia !