Sokoliarstvo


História sokoliarstva
Nikdy sa presne nedozvieme kedy presne sokoliarstvo vzniklo ale už 2000 rokov pred našim letopočtom pochádzajú informácie o love pomocou dravých vtákov. Zmienky o sokoliarstve v Európe  pochádzajú z 13 storočia keď Marco Polo popísal ako Kublajchan každý rok vyrážal so svojimi sokoliarmi na lov. Členitý terén  blízkeho východu vtedy nedával lovcom veľkú šancu na lov a ich vtedajšia výbava ( luky, šípy, oštepy ) im nedovoľovala loviť vtáky zo vzduchu. 
ochočený pták
Preto začali využívať schopnosť dravcov na lov. Lovili s orlami stepné vlky, líšky a zajace. Bolo to efektívne a tak začali takto loviť ako vo vzduchu tak aj na zemi. V dávnych časoch bolo sokoliarstvo spájané vyslovene na obstarávanie obživy. Cvičené dravce, najmä sokoly boli na toľko cenené, že za ich výmenu sa ukončovali konflikty, vyrovnávali dlhy či vykupovali zajatci. Po vynájdení strelných zbraní začalo sokoliarstvo nadobúdať iný rozmer.
sokol stěhovavý
Sokoliarstvo v súčasnosti
Dnes začína nadobúdať inú formu. Zachovalo sa a udržiava ako tradícia a hobby. Na lov sa kedysi používal orol skalný, dnes je to sokol sťahovavý. Dokáže vyvinúť rýchlosť až 300 km/h.  Pri tejto rýchlosti dokáže uloviť akúkoľvek korisť. Majú veľmi citlivý zrak, korisť dokážu spozorovať do vzdialenosti 8 km, preto aj jeho cena je vysoká a šplhá sa k 10 000 dolárov. Preto sa v dnešnej dobe považujú za centrum sokoliarstva Spojené Arabské Emiráty, najmä vďaka šejkovi Zayadovi Al Nahayanovi, ktorý dokonca zriadil aj špecializované nemocnice pre dravce.

Na Slovensku pôsobí jediný klub sokoliarov a to Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze. Ak sa chce človek stať členom, musí absolvovať ročnú prax u sokoliara a zložiť patričnú skúšku. Rovnaký postup musí absolvovať aj pri členstve do poľovníckeho zväzu.
U nás, ako v jedinom štáte Európy sa sokoliarstvo vyučuje na špecializovaných školách. Ako výberový predmet sa vyučuje na základnej škole v Štiavnických baniach, na lesníckej strednej škole v Banskej Štiavnici a v Prešove a na Technickej univerzite vo Zvolene.